แนะนำสำหรับนักเรียน

ให้นักเรียนเข้าเมนูนักเรียนแล้วกรอกรหัสผ่านให้ถูกต้องเพื่อเข้าติดตามการดำเนินงานการกรอกข้อมูลของนักเรียนได้ตามกำหนดเวลาที่ครูที่ปรึกษาได้แจ้งให้นักเรียนได้เข้ากรอกข้อมูล โดยระบบจะดำเนินการเช็คข้อมูลการดำเนินการของนักเรียนตามที่นักเรียนได้กรอกใน Google Form  ซึ่งเป็นฟอร์มของนักเรียนเรียนแต่ละคน


หมายเหตุ :ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเท่านั้น และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลที่จะช่วยเหลือตัวนักเรียนต่อไป

แนะนำสำหรับครู

ให้ครูคลิกที่เมนูกรอกข้อมูลสำหรับครู จากนั้นกรอกรหัสผ่านเพื่อให้มีสิทธิในการเช็คข้อมูลนักเรียนในห้องที่ปรึกษาของท่านและกดที่ลิงค์พื้นฐานหรือเยี่ยมบ้านเพื่อดำเนินการเยี่ยมบ้านออนไลน์ซึ่งครูสามารถใช้แอพพลิเคชันในการสัมภาษผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ไม่จำกัด เช่น Line ,Google meet เป็นต้น ซึ่งในขณะสัมภาษให้ดำเนินการสกรีนหน้าจอเพื่อเก็บบันทึกเป็นหลักฐานในการเยี่ยมบ้าน

หมายเหตุ : ครูกรุณาแจ้งนักเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐาน และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนก่อน รหัสผ่านขอได้ที่ทีมงานกิจการนักเรียน